Case studies

KLIENT Biblioteka Narodowa
CEL Stworzenie platformy szkoleniowej, umożliwiającej przeszkolenie pracowników bibliotek, archiwów, muzeów i innych instytucji kultury

ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie oraz zbudowanie platformy e-learningowej, z wykorzystaniem video.

EFEKTY

Platforma e-learningowa stanowiąca wsparcie stacjonarnych szkoleń oferowanych przez Bibliotekę Narodową. Zostały na niej umieszczone szkolenia w formie wideo, w tym screencastów.

  • Escola Sp. z o.o.
    ul. Sarmacka 22/77, 02-972 Warszawa
    tel. 669 037 733 | info@etendard.pl


    Escola Sp. z o.o. | NIP 9512406827 | KRS 0000603849 | Kapitał zakładowy 400 000.00 PLN