Case studies

KLIENT Profile Sp. z o.o.
CEL Stworzenie portalu, który umożliwi współpracę rodziców oraz dzieci z placówkami edukacyjnymi, w ramach projektu "Szkoła bez przemocy".

ZAKRES PRAC

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie serwisu informacyjno -społecznościowego dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Umożliwienie komunikacji on-line między rodzicami a szkołą, dostępu do danych dziecka, takich jak oceny, postępy oraz informacji o szkole.

EFEKTY

Serwis internetowy został zrealizowany w ramach projektu "Szkoła bez przemocy" dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Projekt zawiera bazę danych placówek, biorących udział w programie (informacje o infrastrukturze, zajęciach dodatkowych, olimpiadach naukowych). Portal buduje komunikację on-line między rodzicami a nauczycielami, poprzez e-wywiadówki, informacje o postępach dziecka, czy kalendarz wydarzeń szkolnych.

  • Escola Sp. z o.o.
    Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa
    tel. +48 798 896 837 | info@etendard.pl


    Escola Sp. z o.o. | NIP 9512406827 | KRS 0000603849 | Kapitał zakładowy 400 000.00 PLN