Case studies

KLIENT Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
CEL Stworzyć system, pozwalający na przeszkolenie dużej liczby użytkowników w oparciu o wymagania Ustawodawcy.

ZAKRES PRAC

Stworzenie platformy e-learningowej z uwzględnieniem, ściśle określonych wymagań formalnych, dotyczących czasu trwania szkolenia, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz kontroli Urzędu KNF.

EFEKTY

Platforma LMS, pozwalająca na szybkie oraz efektywne przeszkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjne. Stworzenie rozbudowanego systemu kontroli postępów uczestników z uwzględnieniem motywowania studentów. Tworzenie szkoleń w 2 godzinnych sekwencjach, z uwzględnieniem przerw oraz obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wszystko dostosowane do wymagań Ustawodawcy oraz klienta.
Krzysztof Bukowski
Krzysztof Bukowski
Prezes Zarządu w Open Life TU Życie S.A

Rzetelność i fachowość Grupy Etendard Sp. z o.o. potwierdza bieżąca realizacja zadań związanych z obsługą platformy e-learningowej oraz wsparciem technicznym w zakresie rozwoju.

  • Escola Sp. z o.o.
    Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa
    tel. +48 798 896 837 | info@etendard.pl


    Escola Sp. z o.o. | NIP 9512406827 | KRS 0000603849 | Kapitał zakładowy 400 000.00 PLN